Sidcon

Presstation Compact

Andere projecten

Presstation Compact

De Presstation Compact en de Freshstation zijn twee innovatieve afvalinzameling producten waarbij duurzaamheid centraal staat. Daarbij komt kijken dat beide apparaten een groot gebruiksgemak bieden bij het weggooien van afval. Beide apparaten staan in de algemene ruimte van een complex, waardoor de gebruiker niet meer naar buiten hoeft voor het weggooien van de reststromen.

De compact perst het kunststof afval samen waardoor er tot 12 keer meer afval in dezelfde ruimte past. Dit houdt in dat er vele malen minder op en neer hoeft te worden gereden wat enorm in de kosten en CO2 uitstoot scheelt!

De Freshstation is een inzamelsysteem voor de GFT reststroom. Hierbij wordt het afval gekoeld en worden alle nare luchtjes geneutraliseerd. Op die manier blijft het apparaat onopgemerkt, ongeacht de frequentie van het legen. Bij dit project is zowel aan de engineering als aan het ontwerp gewerkt.

Ik wil ook een product ontwikkelen